Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Suomen rikoslaki määrittelee 11. luvun 10. §:ssä (13.5.2011/511) kiihottamisen kansanryhmää vastaan näin:

"Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."[1]

31. toukokuuta 2011 asti Suomen rikoslaki määritteli 11. luvun 10. §:ssä (11.4.2008/212) kiihottamisen kansanryhmää vastaan näin:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."[2]

Panettelua ja solvausta ei sinänsä rikoslaissa määritellä. 1. kesäkuuta 2011 lähtien myös oikeushenkilö, esimerkiksi yhteisö tai yhdistys, voi jatkossa joutua vastuuseen, jos oikeushenkilö kehottaa tai houkuttelee kiihottamisrikokseen kansanryhmää vastaan.[3]

Muutos 2011:n kanta

1. kesäkuuta 2011 voimaan tullut laki

Muutos 2011:n mukaan laki kriminalisoi tietoa ja rajoittaa radikaalisti perustuslakiin kuuluvaa mielipiteenvapautta. Muutos 2011 kritisoi myös sitä, että laki mahdollistaa rikosoikeudellisen vastuun ulottamisen esimerkiksi blogikirjoittajaan tai Facebookin käyttäjään, kun joku toinen kuin käyttäjä asettaa käyttäjän blogiin tai Facebook-tilille lainvastaista materiaalia. Muutos 2011:n mukaan tämä antaa tehokkaan aseen rikollisille puuttua tiedonvälitykseen, koska rikollinen voi esimerkiksi itse asettaa laitonta materiaalia toisen blogiin ja sitten ilmiantaa bloginpitäjän itse kirjoittamastaan viestistä.[4][5]

Ennen 1. kesäkuuta 2011 voimassa ollut laki

Muutos 2011 katsoi lain olevan liian tulkinnanvarainen, ja allekirjoittikin Sananvapauden puolesta ry:n laatiman adressin, jossa pykälästä vaaditaan poistettavaksi viittaukset panetteluun ja solvaukseen.[6]

Lähteet

  1. FINLEX: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
  2. FINLEX: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
  3. FINLEX: Oikeushenkilön rangaistusvastuu
  4. Vihapuhelaki rajoittaa ihmisoikeuksia ja vapaata tietoa, muutos2011.fi
  5. Vihapuhelaki on astunut voimaan, 11.6.2011, muutos2011.fi
  6. Adressi sananvapauden puolesta, Sananvapauden puolesta ry