Muutospuolue

TERVETULOA MUUTOSPUOLUEEN KOTISIVUILLE!

MIKÄ ON MUUTOSPUOLUE?

Muutos 2011 (ruots. Förändring 2011, lyh. M11) on vuonna 2009 perustettu, suomalainen puolue. Nykyään puhe- ja kirjoituskielessä käytetään puolueen toimesta Muutos tai Muutospuolue sanontaa vastaavalla tavalla kuin Suomen Keskustapuolue on vain Keskusta ja Kansallinen Kokoomus on vain Kokoomus.

Muutos 2011:n tavoitteena on tavoiteohjelmansa mukaan ajaa suoraa demokratiaa, sananvapautta ja Suomen kansalaisten etua.
Ohjelman mukaan puolue "uskoo maailmaan, jossa itsenäiset ja demokraattiset kansallisvaltiot harjoittavat vapaaehtoista rauhanomaista yhteistyötä keskenään".

Puolueen puheenjohtajana toimii väliaikaisesti varapuheenjohtaja Laura Lehtinen (1/2016 eteenpäin seuraavaan puoluekokoukseen asti).

Muutos 2011 keräsi 5 000 vaadittua kannattajakorttia kesäkuussa 2010 ja se merkittiin puoluerekisteriin 8. lokakuuta 2010.
Muutospuolue poistettiin puoluerekisteristä vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen koska puolue ei saanut kaksissa perääkaisissä eduskuntavaaleissa yhtään edustajaa.
Muutospuolue kerää kannattajakortteja päästäkseen takaisin puoluerekisteriin.

Muutos 2011:n nimi viittaa vuoden 2011 eduskuntavaaleihin, ensimmäisiin vaaleihin, joihin se osallistui.

Perussuomalaisista erotettu kansanedustaja James Hirvisaari liittyi Muutos 2011:een lokakuussa 2013 ja hän perusti yhden henkilön eduskuntaryhmän.

Näin hänestä tuli puolueen ensimmäinen kansanedustaja mutta toivottavasti ei suinkaan viimeinen.

Muutoksen puolueohjelman löydät linkistä ”puolueohjelma”. Se on vahvistettu 14.11.2015 Riihimäen syyskokouksessa.

 

 

 

 

 

Muutos 2011 ry:n ylimääräinen kokous pidettiin 23.1 Tampereella

Muutoksen kokous on päättänyt, että puolue jatkaa viralliselta nimeltään edelleen Muutos 2011:nä, käyttäen arkikielessä nimiä Muutos sekä Muutospuolue. Muutoksen hallitus esitti kokoukselle kahta vaihtoehtoa nimen muuttamiseksi: Muutospuolue sekä Suomidemokraatit. Näistä Muutospuolue sai äänestyksessä suuremman kannatuksen, muttei lopulta voittanut puolellensa 2/3 kokouksen osanottajista, jolloin puolueen nykyinen nimi jää voimaan. Koska vaihtoehtona ollut nimi Suomidemokraatit ei saanut riittävää kannatusta, tarkoittaa tulos käytännössä sitä, ettei yhdistymistä SD:n kanssa tapahdu. Kaikkinainen tavanomainen puolueiden välinen yhteistyö niin Suomidemokraattien kuin muidenkin demokraattisia arvoja kannattavien puolueiden kanssa ovat mahdollisia, vaaliliitot mukaanlukien.

Muutos tulee jatkamaan toimintaansa keskeytymättä. Ensisijaisina tavoitteina puolueella on kannattajakorttien keräys puolueen saattamiseksi uudelleen puoluerekisteriin sekä luonnollisesti vuoden 2017 keväällä käytävät kuntavaalit. Kannattajakorttien aktiivisen keräämisen startista tiedotamme heti kun sitä koskevat kuviot on eri piirien toimihenkilöiden kanssa sovittu. Kuntavaaliehdokkaiksi mielivät voivat ottaa yhteyttä puoluesihteeriin (yhteystiedot löytyvät Muutoksen nettisivuilta muutospuolue.fi).

Muutos on puolueena avoin, se ajaa suomalaisten etua ja pitää edelleen kiinni sekä sananvapaudesta että suoran demokratian ajamisesta päätöksenteon yhdeksi välineeksi. Muutoksessa noudatetaan omia sääntöjä, lakeja ja demokratian periaatteita. Yhtenä osoituksena tästä on jäsenten ehdotuksista koottu puolueohjelma, joka on hyväksytty yleisessä jäsenkokouksessa 14.11.2015. Kaikki Suomen asioista kiinnostuneet: tervetuloa mukaan Muutokseen!

Seuraa meitä