Muutospuolue

Muutospuolue 

vahvistaa asemaansa

Lue lisää

Sananvapaus

Sananvapaus on demokratian kulmakivi; jos vallassa olevan järjestelmän puutteita ei saa kritisoida niitä ei myöskään voida korjata.

 

Pyrkimykset rajoittaa sananvapautta luovat itsesensuurin ilmapiirin, jossa kansa on liian peloissaan huutaakseen, että keisarilla ei ole vaatteita.

 Lue lisää 

suora demokratia

Suora demokratia antaa kansalaisille välineet käyttää itse sille kuuluvaa valtaa poliitikkojen ja byrokratian yli ja ohi.

Kansa voi suoralla demokratialla tuoda poliittisesti päätettäväksi minkä tahansa sellaisen asian, jonka se kokee tärkeäksi, mutta joka ei ole kiinnostanut poliitikkoja riittävästi, että he olisivat …

 Lue lisää 

Suomalaisten etu

Muutoksen mielestä Suomi on suomalaisten maa ja Suomen valtion on oltava ennen kaikkea suomalaisten edunvalvonta-organisaatio. 

Muutospuolue pitää erittäin tärkeänä, että Suomi aloittaa valmistautumisen euroalueesta eroamiseen ja oman kansallisen valuutan käyttöönottoon.

 Lue lisää